วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ทน.หาดใหญ่จัดระเบียบผู้ประกอบการ บริเวณถนนรัถการ ซอยโรงแรมทัวร์และซอยถัดอุทิศ

วันที่15ก.ค.64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ประกอบการ บริเวณถนนรัถการ ซอยโรงแรมทัวร์และซอยถัดอุทิศ โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.นฤทธิ์ เครือเนตร สารวัตรจราจร สภ.หาดใหญ่ ตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ ตัวแทน มทบ.42 ฝ่ายปกครอง ฝ่ายนิติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ประกอบการที่รุกล้ำขายสินค้าต่างๆ บนถนน ไม่ว่าจะเป็น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ห้ามจำหน่ายสินค้าทุกประเภทริมถนนตลอดแนว ได้แก่

  1. ถนนรัถการทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงแยกโรงแรมทัวร์ไปจนถึงหน้ามัสยิดปากีสถาน
  2. ถนนหน้าโรงแรมทัวร์ ทั้ง 2 ฝั่ง
  3. ซอยถัดอุทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ พรบ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522
    โดยในการดำเนินการจะมีการตั้งกองอำนวยการร่วมระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ มทบ.42 และ สภ.หาดใหญ่ เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ให้มีการวางจำหน่ายสินค้าริมถนนในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาจราจรและความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณนี้ด้วย ซึ่งในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจะเริ่มปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานร่วมกันอันประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด และรักษาความสะอาด รวมถึงสุขลักษณะของพื้นที่ถนนรัถการต่อไป