วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทน.หาดใหญ่จัดประชุมเรื่องการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนและเร่งชี้แจงข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวสุนัยเนตร วงศ์เกียรติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาทั้ง 4 เขต และคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์กลั่นกรองและต่อต้านข่าวสารที่มีผลกระทบต่อนโยบายและภาพลักษณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่(ศตภ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการชี้แจงประเด็นข่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามและชี้แจงข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนระหว่างหน่วยงานต่างๆ เร่งชี้แจงข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่