วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ทน.หาดใหญ่จัดประชุมหารือแนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาปิดพื้นที่ชุมชนป้อมหก

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัตการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ (ศปก.อ.หาดใหญ่ ) พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัคราวุฒ ธานีรัตน์ ผู้กำกับ สภ.หาดใหญ่ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาปิดพื้นที่ชุมชนป้อมหก (เทศบาลนครหาดใหญ่) และได้จัดกำลังในการปิดพื้นที่ชุมชนป้อมหก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่