วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ทน.หาดใหญ่จัดประชุมระดมแนวความคิดในการป้องกันอุทกภัย (บ้านพี่เลี้ยง) ณ ร้านน้ำชา ปากซอย 3 ถนนจันทร์วิโรจน์

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯสมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากชุมชน ร่วมประชุมระดมแนวความคิดในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เปราะบางและมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการรับมืออุทกภัยของชุมชน ดำเนินการโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีแนวคิดในการให้ชุมชนช่วยเหลือและดูแลกันเองในเบื้องต้นในขณะเกิดอุทกภัย (บ้านพี่เลี้ยง) บริเวณชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ ชุมชนจันทร์ประทีปและชุมชนรัตนวิบูลย์ ณ ร้านน้ำชาปากซอย 3 ถนนจันทร์วิโรจน์