วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ทน.หาดใหญ่จัดประชุมประชาคม กับชุมชนบ้านพักรถไฟ เพื่อใช้โรงแรมรถไฟ เป็นศูนย์พักคอย ( Community Isolation) และนำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล รก.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ชุมชนบ้านพักรถไฟ ร่วมประชุมประชาคม กับชุมชนบ้านพักรถไฟ เพื่อใช้โรงแรมรถไฟ เป็นศูนย์พักคอย ( Community Isolation) โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจเชิงรุก และนำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน โดยระดมทีมภาคีเครือข่ายมาช่วยเหลือในชุมชน ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่
ทั้งนี้มติในที่ประชุมเห็นด้วยในการให้โรงแรมรถไฟจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย ( Community Isolation)