วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ทน.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566

วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) ที่สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ห้องประชุมสารภี 1 สำนักการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายดนุพล สุนทรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะกรรมการผู้จัดงานเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม

โดยงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 28 – 31 ตุลาคม 2566 มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พิธีสมโภชผ้า แห่ผ้า เปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว และการประกวดเรือพระ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ และบริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา