วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ทน.สงขลาร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ลงพื้นที่ ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณริมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ชุมชนแหลมสนอ่อน โดยเข้าดำเนินการสำรวจบุคคลและสุนัขที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค

วันนี้ (20 มีนาคม 2567) เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ลงพื้นที่ ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณริมชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ชุมชนแหลมสนอ่อน โดยเข้าดำเนินการสำรวจบุคคลและสุนัขที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคดังกล่าว อีกทั้งมีการกักตัวสุนัขที่มีความเสี่ยงว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไว้เพื่อสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลและสังเกตอาการตนเองรวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า