วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทน.สงขลาจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558)

วันที่26 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558) เทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณปก์ภรณ์ บิลหีม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับโครงการฯ เป็นการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลกิจการหอพักภายในเขตเทศบาลนครสงขลา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 อย่างถูกต้อง อีกทั้ง เพื่อให้การตรวจกิจการหอพักในครั้งต่อไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วน