วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ทน.สงขลาจัดกิจกรรมมอบนม-ไข่โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก

วันที่25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา นางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 42 คน โดยมีการติดตาม ดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด พร้อมส่งเสริมให้มีความตระหนักในการดูแลตนเองและบุตร ที่สำคัญให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้อง