วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

“ตลาดปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ เทศบาลห่วงใยประชาชน”

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดพ่อพรหม ถนนเทศพัฒนา ในกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด ปลอดโรค ปลอดหนู เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และปลอดภัย พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แก่พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการที่จำหน่ายในตลาดและบริเวณโดยรอบ โดยได้เน้นย้ำพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ พร้อมทั้งให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าแล้ว ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากหนูด้วย