วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“ชัยวุฒิ”ลงพื้นที่ภูเก็ตมั่นใจโครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ของบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติสร้าง มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safety Support And Management System)

วันที่ 26 มิ.ย. 64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี เอส) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมแผนการเปิดประเทศ ไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว(Phuket Sandbox) และการเยี่ยมชมโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) และตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าร่วมประชุมอย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดภูเก็ต

โครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา เป็นโครงการที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ ดำเนินการนำเสนอพัฒนาจัดการท่าเรือ ณ ท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safety Support And Management System) โดยสามารถทราบข้อมูลและจำนวนผู้โดยสารในเรือแต่ละลำ เก็บ ภาพ VDO ของผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวพร้อมการคัดกรองและ ติดตามโรคระบาด ทั้งนี้โครงการท่าเรืออัจฉริยะดังกล่าวประกอบไปด้วย

1. ระบบการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบด้วย การซื้อตั๋วหรือทัวร์ผ่าน เอเย่นต์ ทำการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัว เช่นพาสปอร์ต บัตรประชาชนบันทึกภาพบัตรประจำตัวเพื่อใช้อ้างอิง และนำ booking voucher มาที่ท่าเทียบเรือเพื่อผูกกับ wristband ประจำตัวเพื่อใช้เข้าออกเกท ข้อมูลเก็บขึ้น Cloud NT

2. ระบบ การใช้ Wristband (RFID) หรือ Smart Watch แทนบัตรผ่านทาง เพื่อเข้าออกท่าและขึ้นลงเรือ และ สามารถใช้เป็น กระเป๋าเงินอีเลคทรอนิคส์ได้ในอนาคตเมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนแล้ว ทำการแจกริสแบนด์เพื่อใช้ แทนบัตรประจำตัวใช้ประโยชน์ในการผ่านเข้าออกท่าเรือ ตรวจสอบอุณหภูมิผิดปกติ การส่วมใส่หน้ากากใช้บันทึก การขึ้นลงเรือก่อนการเดินทางสามารถตรวจสอบทะเบียนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทุกคนได้

3. ระบบ CCTV บันทึกข้อมูล นทท. ที่เดินทางผ่านเข้าออกท่าเรือ จับภาพมุมกว้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางในท่าเรือ เพื่อดูภาพรวมและบันทึกข้อมูลอ้างอิงและวิเคราะห์

4. ระบบการติดตามเรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางทะเล และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนักท่องเที่ยวขอความ ช่วยเหลือฉุกเฉิน Safety (SOS)

5. ระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการ Control and Command Center สามารถรู้ตำแหน่งและการ แจ้งเตือนเหตุการณ์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีระบบจอภาพแสดงผล ณ ศูนย์ปฏิบัติ(Network Operation Center NT) ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบการออกเรือท่องเที่ยวในแต่วัน ประสานศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่ามภาษาต่างๆ ตามจุดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลสำคัญ เพื่อช่วยเหลือและประสานงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทันท่วงที