วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

จ.ส.อ.ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

23 พ.ค. 2022
474

วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเจ้าการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์