วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

จ.สตูล จัดแถลงข่าว มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2563

29 ม.ค. 2020
1597

วันที่28ม.ค.2563ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จ.สตูล ครั้งที่40 ร่วมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ นายกฯ อบจ.จังหวัดสตูล นายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล และแขกผู้มีเกียรติ์ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

จังหวัดสตูล จัดการการแข่งชันว่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2519และในปีต่อๆมา สำนักงานวัฒนรรมจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็นที่นิยมชมขอบของนักล่นว่าวทั้งในและต่างประทศ เนื่องจากงานตังกล่าวนอกจากจัดการแช่งขันจนถือเป็นงานประพณีสำคัญของจังหวัตสตูลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุงานดังกล่าวนี้ไว้ในปฏิทินการท่องที่ยวของไทยเป็นประจำทุกปีด้วย

ภายในงานประกอบด้วย การแสดงว่าวนานาชาติจากนักแสดงว่าว 47 ประเทศทั่วโลกนักกีฬาและเข้าร่วมแสดงว่าว500คน, การแข่งขันว่าวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน, การประกวดว่าวประเภทต่างๆได้แก่ การประกวดการประดิษฐ์ว่าวประเภทสวยงามและประเภทคามคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,การแข่งขันประเภทขึ้นสูง,ประเภทเสียงกังวาลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ประเภทมาราธอน,ประเภทพื้นเมืองฯลฯ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (สินค้า OTOP), เทศกาลอาหารสยามอันดามันและอาหาร OTOP, มอเตอร์โชว์, การประกวดมิสสตูล, การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที, การแสดงของนักร้องและกิจกรรมบันเทิงมากมาย รวมทั้งการแข่งขันว่าวจุฬา-ปักเป้า ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนจาก กกท.

ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563ณ.สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล