วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จ.สงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ “วันสงขลารักษ์โลก” ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา (ชายหาดชลาทัศน์) จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ “วันสงขลารักษ์โลก” ประจำปี 2565 

 เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านและชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการขับเคลื่อนวาระสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 2565 

 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม โดยประธานในพิธีได้นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมปรับภูมิทัศน์ พัฒนา เก็บกวาดขยะมูลฝอยและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ชายหาดชลาทัศน์ ตั้งแต่บริเวณสนามเด็กเล่นเชฟรอนไปจนถึงชายหาดโค้งเก้าเส้ง