วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

“ จิบกาแฟแลบ้านแลเมือง ” ครั้งที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการ พล.ต.ท.สาคร มองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมใน กิจกรรม “ จิบกาแฟแลบ้านแลเมือง ” ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย จังหวัดสงขลา / นายอำเภอหาดใหญ่ / ผู้บริหารท้องถิ่น / หัวหน้าส่วน ราชการทุกหน่วยงาน / นายกสมาคมต่างๆ / ผู้ประกอบการภายใน พื้นที่

ทั้งนี้ พล.ต.ท.สาคร มองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวชี้แจงโครงการที่สำคัญของเทศบาลนครหาดใหญ่ใน การพัฒนาเพื่อเปลี่ยนเมืองหาดใหญ่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ซึ่งบางเรื่องอาจมีปัญหาด้านการปฏิบัติที่ต้องให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ และจะขอใช้เวที “ จิบกาแฟแลบ้านแลเมือง” แห่งนี้ ในการประสานการทำงานกับทุกท่าน และขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กรุณาสนับสนุนผลักดัน ไปในคราวเดียวกันด้วย

เรื่องที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนน้ำพุ ถนนเพชรเกษม

เรื่องที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวคลองเตยให้กลายเป็นพื้นที่พัก ผ่อนและจัดกิจกรรมของคนในชุมชน

เรื่องที่ 3 โครงการก่อสร้าง “ซุ้มประตูไชน่าทาวน์” บริเวณหน้าสวน หย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ้ง และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในสวนหย่อมให้มีความ สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสร้างหอเกียรติประวัติคนสร้างเมือง หาดใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้

เรื่องที่ 4 โครงการพัฒนาปรับปรุงถนนเพชรเกษม ตั้งแต่หน้าโรงแรมวีแอลไปจนถึงสามแยกคอหงศ์

เรื่องที่ 5 โครงการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 103 ชุมชนของเทศบาล นครหาดใหญ่ โดยจะเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ เน้นการทำงานเป็น เครือข่าย

เรื่องที่ 6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาลและวาระสำคัญ ต่างๆ ในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแนวใหม่ เรียกว่า Festival Economy ใช้การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) รวมทั้งเทศบาลใกล้เคียง และทุกท่านในที่นี้ ได้ให้ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/…