วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

จังหวัดสงขลาเสนอวัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน)เข้าร่วมประกวดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 ระดับประเทศ

วันที่ 18 ส.ค.2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 ของวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ในโอกาสที่คณะกรรมการะดับจังหวัดสงขลา เดินทางมาประชุมกำกับ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ของวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) โดยมี พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม

ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ นี้ เนื่องจากวัดในจังหวัดสงขลามีวัดที่เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 มีทั้งหมด 34 วัด วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) เป็น 1 ใน 10 วัด ที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาพิจารณาเสนอเข้าประกวดในระดับประเทศ และในวันนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้เดินทางมาประชุมพบปะพูดคุย กำกับ ติดตามเพื่อที่จะประเมินและแนะนำการปรับปรุงส่วนต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อย ก่อนที่จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการฯด้วย

ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ นี้ เนื่องจากวัดในจังหวัดสงขลามีวัดที่เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 มีทั้งหมด 34 วัด วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) เป็น 1 ใน 10 วัด ที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาพิจารณาเสนอเข้าประกวดในระดับประเทศ และในวันนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้เดินทางมาประชุมพบปะพูดคุย กำกับ ติดตามเพื่อที่จะประเมินและแนะนำการปรับปรุงส่วนต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อย ก่อนที่จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการฯด้วย