วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

คลินิกเทคโนโลยี-คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะหมาก จ.พัทลุง ให้คำแนะนำกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด “ไข่ในหิน” พัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม สู่รับการรับรองมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี จับมือนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด “ไข่ในหิน” ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสถานที่ผลิตไข่เค็ม ปูทางสู่การรับรองมาตรฐาน ภายใต้โครงการพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์  

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยทีมผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี นำโดย นางสาวเกศสุพร มากสาขา และทีมงาน ร่วมกับนักวิชาการที่ปรึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ประกอบด้วย ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ และ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด “ไข่ในหิน” ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยคณะทำงานจาก มรภ.สงขลา ได้ให้คำแนะนำและประสานงานด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสถานที่ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของทางกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด “ไข่ในหิน” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ภายใต้โครงการพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันต่อไป