วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 5 จ.สงขลา ขนทัพสถาบันการเงินของรัฐลงพื้นที่ภาคใต้ ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแก้ไขหนี้ เติมเงิน เสริมสภาพคล่อง เร่งคลายปัญหาภาระหนี้ให้กับประชาชน โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ xxxxxxx ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถาบันการเงิน ร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจรภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน  โดยการจัดงานในครั้งนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

ภายในงานจะได้พบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระการผ่อนชำระ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดอัตรากำไรสำหรับลูกหนี้ไอแบงก์ การขยายเวลาการชำระหนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ การตัดเงินต้นเพิ่มเติม โดยครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ ลูกหนี้บัตรเครดิต ฯลฯ ควบคู่กับการให้คำปรึกษาทางการเงิน การเติมองค์ความรู้ในการฟื้นฟูอาชีพเดิม การสร้างอาชีพเสริม อาชีพใหม่ และการเติมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตรากำไรพิเศษสำหรับลูกหนี้ไอแบงก์และเงื่อนไขที่ผ่อนปรน

บริการด้าน “การพัฒนา” ผ่านโครงการ “SME D Coach” ช่วยยกระดับธุรกิจ เพิ่มศักยภาพกิจการ ให้คำปรึกษาธุรกิจโดยโค้ชมืออาชีพ ฟรี  จำหน่ายทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลดี ในราคาที่เข้าถึงง่าย กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) บริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพการเงิน กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริการทางการเงินอีกมากมายจากสถาบันการเงินพันธมิตร นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) พร้อมกิจกรรมไฮไลท์บนเวทีตลอดทั้งงาน

งาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ หรือเข้าร่วมปรึกษาภายในงานได้ตลอดทั้ง 3 วัน