วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ครอบครัวบุญญามณี มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ครอบครัวบุญญามณี มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อให้ผู้ป่วยที่รอรับการรักษาจากโรงพยาบาลได้พักอาศัย