วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

คณะแพทย์-พยาบาลด่านหน้าในการรับมือโควิด-19 จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่2 จำนวน 11,640 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลผู้ป่วย ส่วนประชาชนคาดว่าสามารถให้บริการได้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้

วันที่ 22 เม.ย. 64  ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac ล็อตที่ 2 จำนวน 11,640 โดส ครอบคลุมบุคลากร 5,820 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลรักษาผู้ป่วย

นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (เวชกรรมป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) โรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า ขณะจังหวัดสงขลา มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนในรอบที่สอง จำนวน กว่า 22,000 คน และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 7,000 คน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้มีนโยบายให้เร่งกระจายและฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้ามีภูมิคุ้มกัน ส่วนการฉีดวัคซีนของภาคประชาชนนั้น ตามกำหนดการจัดสรรวัคซีนจะได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การฉีดวัคซีน Sinovac จะสามารถลดการติดเชื้อได้ 60-70 % และมีประโยชน์ในการป้องกันการเจ็บป่วย โดยที่สำคัญสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยได้ถึง 90-100 % แต่ทั้งนี้เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการฉีดวัคซีน Sinovac รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 420 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 160 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 60 คน โรงพยาบาลฐานทัพเรือ 20 คน และจากเรือนจำ 80 คน ซึ่งภาพรวมการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงบางรายเท่านั้นที่ฉีดแล้วมีอาการปวดเมื่อย มีผื่นคัน ส่วนอาการผลข้างเคียงที่รุนแรงนั้นไม่มี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-พงศ์ปณต/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา