วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา​ ​เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา เยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม​ 2566 ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.ชัยยุทธ มีงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา​ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สมัยใหม่ ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา