วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 66

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 พร้อมออกใบประกอบวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 2566

หน่วยทดสอบความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อออกใบประกอบวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 500 บาท นักศึกษา มรภ.สงขลา ค่าสมัคร 250 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2566 ลิงก์รับสมัคร : https://me-qr.com/clGHkQ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายนราวุธ ทองคำ โทร. 08-6693-6468 หรือ 0-7426-0270