วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว แจกเจลล้างมือ-ให้ความรู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม U2สู้ภัยโควิด ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว แจกเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค พร้อมรณรงค์ให้ความรู้ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.กัณตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.คุลยา ศรีโยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด U2T COVID WEEK

ดร.กันตภณ ในฐานะผู้จัดการโครงการ U2T มรภ.สงขลา รับผิดชอบพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว เปิดเผยว่า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โดยในส่วนของตำบลเกาะแต้วนั้น ทีมงาน U2T ของ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือที่รวมกลุ่ม โดยเลือกสถานศึกษาในการเข้าไปจัดการเรื่องความสะอาด ตลอดจนให้แนะนำ ความรู้ความเข้าใจต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า  เวลา 10.00-12.00 น. ดำเนินกิจกรรมแจกเจลและสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคใน 5 กลุ่มพื้นที่ของตำบลเกาะแต้ว ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านชุมชนบ้านด่าน หมู่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัลเบอรี่ หมู่ 10 กลุ่มไข่เค็มกะทิสดใบเตย หมู่ 10 กลุ่มเครื่องแกงตำมือ หมู่ 6 และแหล่งเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจร หมู่ 9 ส่วนช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมเชิงรุก ทางคณะฯ ได้สอดแทรกการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเกาะแต้ว เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19