วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์”แบบออนไลน์วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เผยวิทยากรพร้อมถ่ายทอดความรู้รอบด้าน

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทางเพจ facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง การผลิตวัสดุเพาะกล้าทดแทนพีทมอส การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนสูตรแหนแดง การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย