วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวคอหงส์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยจัดให้มีพิธีการทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำเจ้าพ่อคอหงส์ และพิธีรดน้ำขอพรตัวแทนผู้สูงอายุ ซึ่งประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญของไทยที่ยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยแต่เดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย หรือเถลิงศกใหม่ ประเพณีสงกรานต์ก็ยังคงเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ได้จัดงานตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด