วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะผู้บริหารนครสงขลาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสอันเป็นมหามงคล