วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ขอพื้นที่คนรุ่นใหม่เป็นผู้แทน ดร. ชนัญชิดา ล่วนรักษ์ เพื่อไทยเขต 3 เบอร์ 10

ขอพื้นที่ คนรุ่นใหม่ เป็นผู้แทนอย่าดูแคลน พวกน้อย ด้อยเงินตราความรู้มาก หลากประสบการณ์ ขออาสาอยากเข้ามา ช่วยสงขลา พาโหมเราคนคูเต่า หรือคลองแห อย่าแชเชือนอีกทั้งเตือน คนทุ่งใหญ่ ในน้ำน้อยคนท่าข้าม หรือนาหม่อม ที่รอคอยแซดอย่าบ่อย ที่คอหงส์ ทรงชัดเจนช่วยกันเลือก คนรุ่นใหม่ ใช้งานเป็นความรู้เด่น เป็นผู้แทน แดนสงขลาจงพร้อมใจ กาบัตรให้ เข้าสภาเป็นหน้าตา คนทำงาน เพื่อบ้านเรา เพื่อไทยเขต 3 เบอร์ 10 เลือกพรรค เบอร์ 29

ประพันธ์โดย: ดร.อร-ชนัญชิดา#คนรุ่นใหม่คิดใหญ่ทำได้#ใช้ความรู้นำทำการเมือง#ขอโอกาสเป็นผู้แทนในสภา_เพื่อคนสงขลาบ้านเราดร.ชนัญชิดา ล่วนรักษ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ผลิตโดย ดร.ชนัญชิดา ล่วนรักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทยเขต 3 สงขลา เลขที่ 10 ม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจำนวนที่ผลิต 1 โพสต์ วันที่ผลิตตามวันเดือนปีที่ปรากฏ