วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์ ที่กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นโรงพยาบาลสนามและหน่วยหน่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ให้กับจังหวัดสงขลาและประชาชนในจังหวัดสงขลา อดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมภรรยา ชื่นชมการทำงานของแพทย์ไทย “โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดสงขลา” และบุคลากรทั่วประเทศ ที่ยอมเสียสละ ทนเหน็ดเหนื่อย เผชิญกับโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนมาตลอด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี อดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลา และนางสมสุข ตันติเศรณี (ภรรยา) ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้กับทางเจ้าหน้ที่โรงพยาบาล และบุคลากรภายนอกที่มีความจำเป็น เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความขอบคุณ นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ Dr.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ณ. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้เดินตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทราบการทำงานตามขั้นตอน

โดยมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 12 คน บุคคลภายนอก จำนวน 220 คน หลังฉีดวัคซีนแล้ว ทางโรงพยาบาล คอยสังเกตอาการของผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนภายใน 30 นาที หากไม่ปรากฏผลข้างเคียงก็จะให้กลับได้ การเข้าฉีดวัคซีนทุกครั้ง ทุกคนต้องผ่านตามขั้นตอน โดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน ลงข้อมูลก่อนการฉีดวัคซีนในโปรแกรม co-vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนสังเกตอาการตัวเอง ต่อใน 1-7 วัน และ 30 วัน ใน line official account “หมอพร้อม” ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา