วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 28 ส.ค.66 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และพบปะพูดคุยแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน