วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

การแข่งขันแบตมินตันสมิหราเกมส์รุ่นอาวุโส ผู้สูงอายุ ชิงแชมป์รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา

การแข่งขันแบตมินตัน สมิหลาเกมส์ อาวุโส และผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 35 ถึง 70 ปี และรุ่น 35 – 45 ปี มีทั้งรุ่น เดียวและผสม อีหลายคู่ ชิงแซมป์รอบคัดเลือก ภาค 4 เพื่อไปเป็นตัวแทน จังหวัดสงขลา ในการแข่งขันแบตมินตันอาวุโสแข่งชาติ ครั้งที่ 4 (เสกักกมส์) ที่จังหวัดพัทลุง

ผลสรุปการแข่งขันแบตมินตันอาวุโส คัดเลือก ภาค 4 (สมิหลาเกมส์) ได้ทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 2 – 7 มิถุนายน 65 ณ. สนามแบตมินตัน เค.ที. อาร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพี่อเป็นตัวแทนไปทำการแข่งขันแบตมินตัน อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ที่พัทลุง (เสกักเกมส์) ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 65 นี้ ที่จังหวัดพัทลุง ได้ชายเดียว อายุ 35 – 45 ปี, ชายเดียวรุ่น 45 – 50 ปี, ชายเดียวรุ่น 55 – 60 ปี, และอีกหลายรุ่น นักแบตมินตันอาวุโส และสูงอายุ จังหวัดสงขลา หลังจากจบการแข่งขันทุกคนยังได้รับมอบเกรียรติบัตร เป็นตัวแทน ในการไปเป็นตัวแทนแข่งขันแบตมินตันอายุโส และสูงอายุ ของจังหวัดสงขลา จากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (สมิหลาเกมส์)

การแข่งขันสมิหลาเกมส์ ซึ่งเป็นกีฬาแบตมินตันอาวุโส และผู้สูงอายุ ซึ่งได้ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ภาค 4 ที่มีนักกีฬามาจากหลายจังหวัดในภาคใต้ มีทั้งชายคู่ และคู่ผสม มีทั้งรุ่น 45 – 50 ปี, รุ่น 60 – 65 และรุ่น 60 – 70 ปี เพื่อไปเป็นตัวแทน ภาค 4 ในการแข่งขันแบตมินตันอาวุโสแห่งชาติ ที่จังหวัดพัทลุง (เสกักเกมส์) ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 65 นี้ นักกีฬาทุกคนที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนมีความมั่นใจที่จะคว้าแซมป์กลับมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาอย่างแน่นอน