วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองควนลังนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองควนลัง โดยกองสวัสดิการสังคมนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายในร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ด็อกเตอร์พรสรรค์ สันติวรคุณ และตัวแทนผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริษัท ลาซาด้า จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีเกษตรกรผู้สนใจจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก