วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2565

กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2565