วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

กองประกวดนางสาวไทย 2566 เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.30-21.00 น.  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2566 ในโอกาสเดินทางมาทำกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเข้าพัก ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ซึ่งในการเลี้ยงรับรองผู้เข้าประกวดฯ อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แนะนําเมนูอาหารพื้นถิ่นพัทลุง “จักรวาลในจานข้าวของพัทลุง” ณ ห้องอาหารดอกพะยอม   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดํา  รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง  ได้แนะนำกลุ่มหลาดริมชล  ซึ่งผู้เข้าประกวดและคณะ ได้ร่วมกิจกรรม workshop ประกอบด้วย  ขนมปากหม้อจากสาคูต้นพัทลุง โดย คุณวิจิตรา อมรววิริยะชัย สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  การเพ้นท์กระเป๋ากระจูด  โดย ร้านกระจูดวรรณี