วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

กลุ่ม LIVE FOR LIFEจับมือภาครัฐ – เอกชนกำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศล เจ เจตริน EXCLUSIVE CONCERT LIVE FOR LIFE เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตมอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางแพทย์ 27 มกราคม นี้

วันที่ (16 มกราคม 2567) นางสาวศิริวรรณ  ผ่องเสริมสุข ประธานกลุ่ม LIVE FOR LIFE จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล เจ เจตริน EXCLUSIVE CONCERT LIVE FOR LIFE เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต เงินสนับสนุนจาก ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ มอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางแพทย์ สำหรับใช้ในศูนย์รักษามะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 18.00–22.00น. ณ Or-Kor Channel ถ.ราษฎร์ยินดีโดยได้รับเกียรติจากพลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข ประธานกลุ่ม Live For Life ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ด้วยคณะทำงาน กลุ่ม LIVE FOR LIFE ได้ทราบถึงปัญหาความขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ในการให้บริการตรวจโรคมะเร็งของศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยยังมีความขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์ในการให้บริการตรวจโรคมะเร็ง ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ

กลุ่ม LIVE FOR LIFE จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ จัดคอนเสิร์ตการกุศลโดยนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต และเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ในการให้บริการของศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการต่อไป