วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

กรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนและกักตัวสุนัขจรจัดที่มีความเสี่ยง

วันนี้ (21 มี.ค. 67) กรมปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเข้าดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด บริเวณชุมชนแหลมสนอ่อน จำนวน 40 ตัว อีกทั้งมีการกักตัวสุนัขที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อีกจำนวน 8 ตัว เพื่อสังเกตุอาการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลและสังเกตอาการตนเองรวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

โดยในวันศุกร์ (22 มี.ค. 67) สำหรับแผนดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลนครสงขลา เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนมัสยิดบ้านบน ชุมชนบ้านบน เวลา 09.00 – 11.00 น. (ตรงข้ามโรงแรมเลคอินน์) , เวลา 13.30 – 15.30 ชุมชนวัดดอนรัก (ศาลาวัดดอนรัก)