วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอหอมควนลัง (Packaging)

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ส้ม โอหอมควนลัง (Packaging) โดยได้คัดเลือกให้แก่สวน “ป้านวย” นางจำเริญ เพชรประสมกูล ซึ่งเป็นเกษตรกรสวนส้มโอหอมควนลัง ที่ได้รับ GI และเป็นรายแรกในควนลัง ที่ได้รับกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ความประทับใจ ของผลผลิตส้มโอหอมควนลัง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และนายโสพล ฉิมนวล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้ส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอหอมควนลัง ให้แก่นางจำเริญ เพชรประสมกูล จำนวน 500 กล่อง เพื่อนำไปใช้บรรจุส้มโอหอมควนลังวางออกจำหน่ายตามท้องตลาดและผู้ที่สนใจสั่งซื้อต่อไป