วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนอุปกรณ์และของอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่ – นาหม่อม อ.นาหม่อม และโรงพยาบาลสนาม ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์และของอุปโภค บริโภค เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ อันได้แก่ โรงพยาบาลจะนะ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 ml. จำนวน 50 โหล , ข้าวสาร จำนวน 3 กระสอบ , ขนมปังปี๊บจำนวน 3 ปี๊บ ,อินทผลัมจำนวน 1 ลัง ,กาแฟ 3 in 1 จำนวน 500 ซอง , แก้วกาแฟกระดาษ จำนวน 500 ใบ โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่ – นาหม่อม(โรงพยาบาลนาหม่อม) น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 ml. จำนวน 50 โหล , ข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ , ขนมปังปี๊บจำนวน 3 ปี๊บ ,อินทผลัมจำนวน 1 ลัง ,กาแฟ 3 in 1 จำนวน 300 ซอง , แก้วกาแฟกระดาษ จำนวน 500 ใบ และโรงพยาบาลสนาม ค่ายมหาจักรีสิรินธร(โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 ml. จำนวน 50 โหล , พัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว, ปลั๊กไฟยาว 5 เมตร จำนวน 10 ตัว , กระดาษทิชชูป๊อปอัพแบบแพ็ค จำนวน 12 แพ็ค ,อินทผลัมจำนวน 1 ลัง ,กาแฟ 3 in 1 จำนวน 300 ซอง เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสงขลา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

โดยมีนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ ทพญ. สพรั่งศรี สารภาพทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ พญ.ชนกพร บัวสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมขอบคุณการสนับสนุนของ กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในจังหวัดสงขลา พร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างดีเสมอมา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามอีกด้วย