วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียง โรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ทาง กฟผ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้บุคคลกรทางการแพทย์สำหรับป้องกันเชื้อ พร้อมแนะนำและสาธิตวิธีการใช้งาน โดยได้มอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จำนวน 2 ชุด

2. โรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 2 ชุด

3. โรงพยาบาลจะนะ จำนวน 2 ชุด

4. โรงพยาบาลเทพา จำนวน 2 ชุด

ทั้งนี้ ได้มอบน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 โหล ให้กับจุดบริการฉีดวัคซีนประจำอำเภอจะนะ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ และ มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 20 ถุง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ