วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

กฟผ. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล ครั้งที่ 2

กฟผ. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562 – 2563
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.egat.co.th/newjobber