วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ.ส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ PAPR.สู้ภัย COVID-19 ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย

04 ก.ย. 2021
673

วันที่ 1 กันยายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ(อปน.) คุณสงัด คำเหลืองหน.บสส.เชียงราย พร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปน.ส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ PAPR.สู้ภัย COVID-19 จำนวน 2 ชุด พร้อมเจลแอล์กอฮอล 5 ลิตร 3 แกลลอน และเจลแอลกอฮอล์ 450 ซีซี จำนวน 20 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ.เชียงราย โดยมอบให้กับ คุณสุนิมา นิลสวิท พยาบาลวิชาชีพ ผู้แทน โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
กฟผ. มีความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชาชนชาวไทย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต ต่อไป