วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กงสุล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กงสุล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

นำโดย อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง รองศาสตราจารย์ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวอินโดนีเซีย ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับคณะกงสุลอินโดนีเซีย นอกจากนี้หลังจากพูดคุยเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซียแล้ว คณะกงสุลอินโดนีเซียได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรวมในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อีกด้วย