วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กกท.ภาค4 ร่วมกับพันธมิตรแถลงข่าวจัดกิจกรรม “วิ่งเทิดพระเกียรติ SAT 4 & PAO MARATHON 2022” “ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท”

วันที่2 ธ.ค.2565 เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4,นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,นายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา,พันตำรวจเอกสัญญา ทองสวัสดิ์ ผกก.สภ.ทุ่งลุง,นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรม “วิ่งเทิดพระเกียรติ SAT 4 & PAO MARATHON 2022” “ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท”โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ สมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดสงขลา ภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “วิ่งเทิดพระเกียรติ SAT 4 & PAO MARATHON 2022” เพื่อเป็นกำรระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลม ทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (พระมหากษัตริย์รัชกำลที่ 10) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเป็น โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดข้างเคียง

สอดคล้องตามนโยบาย นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่น กีฬาและนันทนาการอย่ำงสม่ำเสมอ และส่งเสริม Sport Tourism เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัด สงขลา สอดคล้องกับจังหวัดสงขลาได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬา Sports City กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการกีฬา แห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่จังหวัด สงขลา เป็นศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติและเป็นสถานที่เก็บฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเสนอโครงการดังกล่าวต่อไป พบกับการวิ่ง 4 ระยะ

คือ มาราธอน 42.195 กม. , ฮาล์ฟมาราธอน 21.1กม. , มินิมาราธอน 10.5กม. และฟันรัน 5 กม. ซึ่งมีกำรเปิดรับสมัครแล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์กับเว็บไซต์ www.gotorace.com , ช่องทำง inbox เพจเฟสบุ๊คของงาน ( Facebook : Sat4 Marathon 2022 ) และช่องทำงออฟไลน์ ณ จุดรับสมัคร ไม่ว่าจะ เป็น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4, สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว), สนามจิระนคร, สนาม กีฬากลาง ม.อ (สนามล่าง) และสนามกีฬามหำวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สนามกีฬาติณสูลานนท์, สวนสาธารณะ เมืองสงขลา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เพื่อให้เป็น สถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชนต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Sat4 Marathon 2022

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2565 ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน อีสปอร์ต การแข่งขันเปตอง การแข่งขันฟุตซอล รวมไปถึงศูนย์วิทยา ศาสตร์การกีฬาภูมิภาคบริการฟิตเนส ฟรี บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พร้อมลุ้นคูปองเล่นฟิตเนส ฟรี 10 รางวัล และของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมทดสอบร่างกายด้วย