วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564
previous arrow
next arrow
Slider
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลามีมติให้สถานศึกษาสอนผ่านสื่อไปอีก 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังไม่ลดลง พร้อมเร่งให้มีการจัดระบบควบคุมกลุ่มเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนอย่างเคร่งครัด
เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) (วัดคลองเปล)
อบจ.สงขลา ขออภัย และน้อมรับผิดชอบต่อสังคม อันเกิดจากพนักงานแพขนานยนต์ ส่วนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19
ทม.คอหงส์ ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.64)
รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นตัวแทนมอบ ข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

สถานะเซิฟเวอร์:
สถานีออนไลน์: บิตเรต: